Telefoon vast tijdens het rijden? Of toch niet…

Neem contact met ons op

Je bent aan het rijden, je krijgt een WhatsApp bericht van een familielid en je 
kijkt ernaar terwijl je telefoon op je schoot ligt. Terwijl je aan het kijken
bent, rijdt er een auto voor je, je kijkt op en ziet een transparant met de
tekst ‘politie volgen’. Je volgt netjes en zet je auto stil. Vervolgens spreekt
de agent je aan en geeft de mededeling dat je een bekeuring krijgt voor het
vasthouden van je mobiele telefoon tijdens het rijden. Mag dit wel?

De kantonrechter
Aan de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland werd die vraag voorgelegd.
In de wet staat aangegeven dat een telefoon ‘vasthouden’ verboden is, maar kan
onder ‘vasthouden’ ook worden volstaan het ‘houden van een telefoon op je
schoot of been’.  Volgens de
kantonrechter is dat het geval en daarom is het terecht dat de boete is opgelegd.

Hoogste rechter
Degene die de bekeuring kreeg, was hier niet mee eens en ging in hoger beroep.
De vraag werd voorgelegd aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden. Het gerechtshof
is de hoogste rechter in Nederland die gaat over verkeersboetes. Ondanks het
hof begrijpt dat met het oog op de verkeersveiligheid een sanctie voor het op
schoot hebben van een telefoon tijdens het rijden gerechtvaardigd kan zijn, is
het hof van oordeel dat artikel 61a van het RVV 1990 daarvoor geen grondslag
biedt. Het op schoot of op het been hebben van een mobiele telefoon kan niet
worden aangemerkt als ‘vasthouden’. Dat zou een te ruime interpretatie zijn. Om
die reden werd de boete vernietigd.

Het hof wijst er wel op dat artikel 5 van de
Wegenverkeerswet 1994  (= gevaarlijk
rijgedrag) mogelijk wel van toepassing is, maar daarvoor is diegene niet
bekeurd.

Advies
Als je een verkeersboete krijgt, dan denk je vaak in eerste instantie dat
de boete terecht. Toch kan je niet zomaar hiervan uitgaan. Er kunnen allerlei juridische
gebleken kleven, waardoor de boete onterecht is, zoals in bovengenoemde zaak.

Heb je een twijfel over je verkeersboete? Dien hem bij DMJI in, wij zullen u gratis
advies geven.
Klik hier om uw zaak in te dienen.

*Mededeling: DMJI raadt het gebruik van je mobiele telefoon tijdens het
rijden ten zeerste af. Denk aan je eigen veiligheid en die van je mede
weggebruikers. 

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2021:7637 r.o. 11