Verjaringstermijn en stuiting

Neem contact met ons op

Wanneer verjaard een factuur?

Verjaring houdt in dat je na een bepaald termijn geen betaling meer kan afdwingen.
In het algemeen geldt een verjaringstermijn van 20 jaar, tenzij de wet anders bepaalt (artikel 3:306 Burgerlijk Wetboek). Dit geldt ook voor een vonnis.

In de wet staan ook korte verjaringstermijnen, als er geen vonnis is.
Voor de meeste facturen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Bij consumentenkoop geldt echter een verjaringstermijn van twee jaar. Die twee jaar geldt ook voor een telefoonabonnement met telefoon.

 

Opnieuw starten (stuiten) van de verjaringstermijn
De schuldeiser moet binnen de verjaringstermijn actie ondernemen. Zodra de crediteur actie onderneemt, begint een nieuwe termijn te lopen. De nieuwe termijn is dezelfde als de oorspronkelijk termijn, maar met een maximum van 5 jaar. De verjaring stuit bijvoorbeeld door een schriftelijke aanmaning, of mededeling waarin het recht tot nakoming ondubbelzinnig wordt voorbehouden.

 

 

Indien de debiteur betwist dat hij de stuitingsbrief heeft ontvangen, dan dient de schuldeiser te bewijzen dat de debiteur de brief heeft ontvangen.

Heeft u een vordering op iemand en wilt u de verjaringstermijn stuiten? Of wordt u zelf geconfronteerd met een vordering, waarvan u vermoedt dat deze is verjaard? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. DMJI is u graag van dienst.