Incassokosten en de 14-dagen-brief

Neem contact met ons op

Als de klant een rekening niet of te laat betaalt, dan kunt u hem een herinneringsbrief of aanmaning sturen. U mag pas incassokosten in rekening brengen, zodra u een zogenoemde ‘14-dagen-brief’ naar de debiteur stuurt.

Hoogte incassokosten
In de wet staat hoe hoog de incassokosten mogen zijn. Dit hangt af van de hoogte van uw rekening. U mag maximaal volgende kosten in rekening brengen bij de debiteur:

  • 15% over de eerste € 2.500, maar altijd minimaal € 40
  • 10% over de volgende € 2.500
  • 5% over de volgende € 5.000
  • 1% over de volgende € 190.000
  • 0,5% over het bedrag daarboven

Afwijzing incassokosten
Als een 14-dagen-brief niet aan de wettelijke eisen voldoet, dan zijn deze kosten ongeldig in rekening gebracht. In een juridische procedure worden de kosten dan door de rechter afgewezen. De rechter toets dit uit eigen beweging (‘ambtshalve’), ook als de debiteur niet in de procedure aanvoert dat de kosten ongeldig zijn.  Het is dus van belang om een goede 14-dagen-brief te sturen, die voldoet aan alle wettelijke eisen.

Geldige 14-dagen-brief
In de rechtspraak is in het verleden veel discussie geweest over de geldigheid van de 14-dagen-brief. De hoogste rechter in Nederland, De Hoge raad, heeft uiteindelijk bepaalt wanneer de 14-dagen-brief geldig is. Er gelden een aantal wettelijke eisen, waardoor de 14-dagen-brief niet meer zo standaard is, dan u wellicht zou vermoeden. Een veel gemaakte fout is dat men vaak aangeeft dat iemand ‘binnen 14 dagen na dagtekening’ moet betalen. Dat is volgens De Hoge Raad ongeldig, aangezien ‘binnen’ betekent dat de debiteur nog maar 13 dagen heeft. Ook is hierbij geen rekening gehouden met de bezorg- en ontvangsttermijnen. De tekst zou volgens de Hoge Raad moeten luiden: ‘binnen 15 dagen nadat de brief bij u is bezorgd/door u is ontvangen’. De 14-dagen-brief is dus eerder een 15-dagen-brief geworden.

Bij incasso-opdrachten die bij ons worden aangeboden, constateren wij van DMJI dat veel opdrachtgevers een onjuiste 14-dagen-brief versturen. Wij van DMJI controleren de brieven op geldigheid. Als de brief ongeldig is, dan sturen wij een nieuwe 14-dagen-brief. Wij zullen u van advies voorzien, zodat u in het vervolg een geldige bief verstuurt. Uiteraard is het advies kosteloos.

Advies
DMJI houdt ook de ontwikkelingen in de rechtspraak bij. Er worden weer aangepaste en aanvullende eisen gesteld aan de inhoud van de 14-dagen-brief.

Wanneer een klant niet betaald na de factuurdatum, dan kunt u – eventueel na een herinnering – de incassozaak bij ons indienen. Wij zullen dan een 14-dagen-brief sturen die voldoet aan de wettelijke eisen. DMJI doet dit op basis van no cure, no pay. U bent er dan voor verzekerd dat er een geldige 14-dagen-brief is verzonden, die voldoet aan de laatste wettelijke eisen.

Klik hier om uw incassovordering in te dienen.
Wij zijn uw graag van dienst.

Bron: Hoge Raad, 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2704, ro. 3.6.1.