Klachtplicht

Neem contact met ons op

Klachtplicht van de koper
Als een product gebreken vertoont, dient u als koper dat mede te delen aan de verkoper. Wanneer u, als koper, niet aan de klachtplicht voldoet, dan kunt u al uw rechten verliezen. Dat houdt in dat u de koop niet meer ongedaan kan maken, niet verzoeken om herstel, vervanging of schadevergoeding. Het is dus van belang om tijdig te klagen.

Tijdig klagen
Als een koper gebreken ontdekt aan een product, dan dient hij dit binnen bekwame tijd mede te delen aan de verkoper. Wat houdt ‘binnen bekwame tijd in’? Dat is lastig aan te geven. Het hangt af van allerlei omstandigheden af. Bij een consumentenkoop heeft de wetgever de consument-koper beschermd. Als de consument-koper binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek klaagt, dan wordt dat in iedere geval als tijdig beschouwd. Die 2-maanden-regel is van dwingend recht. Dat houdt in dat de verkoper hier niet mag van afwijken, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden of overeenkomst.

Als de koper een bedrijf is, dan kunnen er  kortere klachttermijnen worden overeengekomen. Als er geen termijn is afgesproken, dan geldt de ‘binnen bekwame tijd’.

Advies
Heeft u een product gekocht en constateert u gebreken of u vermoedt gebreken? Dan raad DMJI u aan om dit direct te melden bij u verkoper. Heeft u tijdig geklaagd en komt u het niet uit met de verkoper? Of bent u verkoper en bent u van mening dat de koper niet tijdig heeft geklaagd? In beiden gevallen staat DMJI u graag bij.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.