Voertuig-weggesleept

Neem contact met ons op

Wegslepen of bergen onder bestuursdwang
Is uw voertuig weggesleept door bijvoorbeeld de gemeente of is uw vaartuig geborgen nadat er een bestuursdwang is toegepast? En bent u het niet eens met deze maatregel? DMJI helpt u graag verder. 

Voertuig weggesleept of vaartuig geborgen
Dagelijks worden in Nederland meerdere voertuigen weggesleept. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat u geparkeerd stond op een gevaarlijke plek of omdat u geparkeerd stond op een invalideplek. De gemeente heeft hiervoor een wegsleepverordening.  

Hoge kosten
Elke gemeente hanteert een ander tarief voor het wegslepen. Gemiddeld liggen de prijzen van het wegslepen tussen €250,00 en €370,00. Soms volgt hierna nog een beschikking voor de gedraging.

Bent u van mening dat uw voertuig mogelijk onterecht is weggesleept? DMJI kijkt graag kosteloos naar uw zaak. Zijn wij van mening dat een bezwaar op dit besluit succesvol kan zijn? Dan dienen wij kosteloos voor u bezwaar in!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.