WOB-Verzoek

Neem contact met ons op

WOB-verzoek indienen

WOB staat voor Wet Openbaarheid Bestuur. Deze wet zorgt ervoor dat u inzage kunt krijgen in bepaalde documenten en handelen van een overheidsorgaan, zoals een gemeente of provincie.

Om een WOB-verzoek in te dienen dient u een brief op te stellen waarin de volgende punten moeten worden benoemd:

          Welke stukken u wilt ontvangen;

          Over welke periode u de stukken wenst;

          Waar de stukken heen gestuurd kunnen worden (postadres of mailadres).

Naast bovenstaande punten, is het aan te bevelen om aan te geven dat het gaat om een WOB-verzoek.

Anonieme WOB
U bent niet verplicht uw eigen naam te gebruiken voor een WOB-verzoek. Wenst u een WOB-verzoek anoniem te doen? Dan zou u een fictieve naam mogen gebruiken.

Afwijzing WOB
De hoofdregel is dat de overheid de documenten dient te verstrekken, maar in de wet staan ook uitzonderingen. Zo hoeft de overheid niet de documenten te verstrekken als de privacy van bepaalde mensen of bedrijven kan worden geschonden, of als door de openbaarmaking de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden, bijvoorbeeld documenten die gaan over de inzet van de Koninklijke marechaussee bij belangrijke besprekingen.

Advies
DMJI adviseert u graag over uw WOB-verzoek. Wilt u uw WOB-verzoek kosteloos laten beoordelen? Dien hem dan bij ons in!  

Weigering openbaarmaking
Weigert de overheid om bepaalde documenten te verstrekken? Dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan. Ook kunt u iemand machtigen die namens u in bezwaar gaat. DMJI is u hierbij graag van dienst.  

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.